உங்கள் துன்பங்கள் நீங்கள் விரும்பிக்கேட்டவையே

stage
அண்ணே வணக்கம்ணே !

நம்ம வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு தனக்காக எழுதி வைத்து கொண்ட குறிப்புகளை உங்களுக்காக தர முன் வந்திருக்கிறார் வெ.ராஜ்குமார். அன்னாருக்கு நன்றி. ஓவர் டு ராஜ்குமார்.

நாம் பிறந்திருக்கும் நேரம் நாள் நட்சத்திரம் எல்லாமே, அந்த ராசி நட்சத்திற்குரிய, நல்ல-தீய பலன்களை, நாம் அனுபவிக்க வேண்டுமென்பதற்காக, நாமே வேண்டி விரும்பி, பல ஆயிரம்-லட்சம் ஆண்டுகளாகக் காத்திருந்து, தவமாய்த் தவமிருந்து பெற்றுக் கொண்டவையே.

அதாவது இன்று நாம் அனுபவிக்கும் கஷ்டமாக இருந்தாலும், சந்தோஷமாக இருந்தாலும் அதை நாமே விரும்பி அதற்காகத் தவமிருந்து அதைப் பெற்றுக் கொண்டுள்ளோம், அதனால் இந்தக் கஷ்டம் எனக்கு ஏன்? என வருந்துவது அறிவீனம்.. துன்பத்தை நாமே வேண்டிக் கேட்டுப் பெறுவோமா, இதென்ன லாஜிக் இல்லாத கூற்றாக இருக்கிறது எனத் தோன்றலாம்..

ஆனால் ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக, நாம் இந்தப் பிறவியை-அதன் ஒவ்வொரு கணத்தையும் வேண்டி ஏற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம், அது இப்பொழுது புரியாவிட்டாலும் அதற்கொரு காரண காரியம் நிச்சயம் உண்டு,
இதை உணர்ந்து கொண்டு நடக்கும் நிகழ்வுகள் எதுவாக இருந்தாலும், அதை அப்படியே ஏற்றுக் கொள்ளும் மனப்பக்குவத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

-வெ.ராஜ்குமார்

(ஆசிரியர் குறிப்பு: கருத்தின் 3 ஆவது பாராவில் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காகன்னு ராஜ்குமார் சொல்றார் . வீடியோவுல நான் முக்தின்னு சொல்லியிருக்கன்)

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.